BIOLOGI-TJEK

Nyheder

3. maj 2009


Det sidste nye opgavesæt, testopgaven, Eksempelprøve 2, er et helt nyt sæt, der ligesom Eksempelprøve 1, svarer til ministeriets prøver både i indhold og opbygning, så det er særdeles velegnet til en sidste repetition og forberedelse til afgangsprøven.

10. februar 2009

Vi tilbyder nu 50% rabat på resten af skoleåret 08/09 ved samtidig bestilling af 09/10. Priserne på de forskellige abonnementstyper for begge skoleår kan ses på: http://www.biologi-tjek.dk/priser.aspx hvor der også er link til bestillingsformular.

Testopgaverne bruges flittigt lige nu. I disse opgaver gemmes resultaterne, så de senere kan ses af lærerne i forskellige statistikker. I januar-februar er der foreløbig besvaret ca. 5.500 sæt testopgaver. Det er vores indtryk, at mange skoler bruger opgaverne i forbindelse med elevplaner eller som terminsprøver. "Almen biologi"-sættene med 10 - 20 opgaver og Eksempelprøve  med 20 opgaver inden for mange forskellige emner er velegnede til det.

1. december 2008

Det har nu i en måneds tid været muligt at tilknytte sit OpenID og bruge det til login på web-stedet.
OpenID fungerer som et ID-kort på Internettet, hvor det kan bruges til log-in på et stigende antal web-steder, så man slipper for at huske mange  forskellige adgangskoder.
OpenID-teknologien er gratis og helt sikker.
Læs mere her: http://www.biologi-tjek.dk/login-openid.aspx


I december finder man igen i år hyggelige juleopgaver i gruppen,
Netop nu.
Fra d. 6. december sker der desuden en udskiftning af de
aktuelle opgaver, så efterårets opgavesæt flyttes og erstattes
af vinteropgaver.

19. oktober 2008

En ny fejlmarkering i træk-slipopgaver tager hensyn til farveblindhed.
I træk-slipopgaverne markeres rigtig/forkert med henholdsvis en grøn og en rød kant om svaret, men efter at en bruger har gjort opmærksom på, at farveblinde har meget svært ved at se forskel på de to farver, er den røde kant omkring forkerte svar nu gjort stiplet.

Siden med eksempler og opgaveliste er blevet opdateret.
I efterårsferien er denne side blevet ændret, så listen nu automatisk opdateres og altid viser en komplet liste over både trænings- og testopgaver. Samtidig er der foretaget udskiftninger i opgaveeksemplerne, så man nu uden log-in bl.a. kan prøve en af de allernyeste opgaver, Kan du kende træet.

Nye opgavesæt er kommet til i efteråret.
Der er sket en udskiftning i gruppen, ”Netop nu”, hvor nye helt aktuelle opgaver om efterår er kommet til, og tidligere opgaver er flyttet til andre grupper, fx ligger sommeropgaverne nu i gruppen, ”Dækker flere emner”. I september-oktober er der desuden kommet nye opgaver i grupperne, ”Kost” og ”Kroppen”.
Der kommer løbende nye opgaver til, og markeringen med stjerner på listen giver et godt overblik over dem.

14. september 2008

Vi har i løbet af weekenden opgraderet til en ny og større server, derfor har der i perioder ikke været adgang til systemet, men alt kører nu igen normalt. Vi beklager de gener, det har givet.

Stadig flere skoler bruger Biologi-Tjek, og mange har været i gang lige fra de første skole-bio-nyt1.jpg
dage. Efter den første måned af skoleåret er der allerede besvaret i alt ca. 7.500 sæt biologiopgaver. Fx har mange brugt opgaverne om træer, skov og fotosyntese, ligesom de aktuelle sæt om epo og muskler har været populære.
Lige nu er der et nyt sæt om tænder på vej i gruppen, Kroppen.

12. august 2008

biony0808.jpgVi er klar til skolestart efter at have brugt ferien til en gennemgang og opdatering af systemet og opgaverne.

Layoutet er blevet lidt anderledes i de opgaveopdelte sæt, hvor opgavenumrene nu står på en række faneblade øverst på siden og i direkte sammenhæng med den åbne opgave, så det giver bedre overblik over, hvor i sættet man befinder sig.

Efter ønske fra flere brugere er det nu blevet muligt at importere elevlister fra et af de andre web-steder, Geografi-Tjek og Fysik-Kemi-Tjek.

Allerede i foråret kom der en ny funktion i systemet, som gør det let at downloade statistikker til et Excel regneark. Det sker ved hjælp af et lille ikon nederst på statistiksiderne. Samtidig blev det muligt at slette testresultater enten for enkelte elever eller et helt hold, så en test nu kan bruges flere gange inden for det samme skoleår.

I løbet af ferien er der foretaget enkelte ændringer, og et par nye sæt er kommet nye til. Stjernerne, som markerer nye og opdaterede sæt, giver overblik over ændringerne, og på  http://www.biologi-tjek.dk/jhkode/nye-tests-rss.asp kan man løbende holde sig orienteret om nye opgaver via vores RSS-feed.

Skolestarten betyder, at der nu ikke foretages flere ændringer i de eksisterende sæt, men ligesom tidligere år vil der i årets løb blive suppleret med nye opgaver, bl.a. i gruppen, Netop nu, hvor opgaverne jævnligt udskiftes. I august er der fx et sæt om epo.

4. juli 2008

sommer08bio.jpgDet er blevet ferietid, og efter et travlt forår med mange nye brugere og flittig brug af opgaverne er der nu kun ganske få besøgende på web-stedet.

Alle statistikker for 07/08 er nu slettet, og tidligere brugere har ikke længere adgang til systemet. Skoler, der er registreret som brugere i 08/09 kan dog allerede nu få adgang til opgaver og klasselister. Disse skolers kontaktpersoner har modtaget en e-mail om oprettelse/overførsel til det nye skoleår, og når det er sket, har både lærere og tidligere oprettede elever adgang.

Vi bruger sommerferien til en opdatering af systemet og en gennemgang af opgaverne, så brugere skal være opmærksomme på, at der indtil skolestarten kan ske ændringer i opgaverne.

Vi ønsker alle en rigtig god ferie.

19. maj 2008

maj08b.jpgBåde i Biologi- og Geografi-Tjek kan vi tydeligt mærke, at det nu er blevet tid for afgangsprøverne i de to fag. Der har i den sidste tid været stor stigning i antallet af daglige besøg på web-stederne og i antal besvarede opgavesæt.

De besøgende er først og fremmest elever, som har brugt opgaverne til repetition før prøverne, især i weekenden d. 16. - 18. maj, hvor der i alt har været 2.918 besøg, og der er blevet besvaret ikke mindre  end 13.672 opgavesæt.

Også i skoletiden bruges opgaverne flittigt, bl.a. de nyeste tetstopgaver, hvor indhold og opsætning svarer til tidligere afgangsprøver.
Der er også altid stor interesse for de aktuelle opgavesæt, lige nu er der fx to sæt om sommerens dyr og planter.

14. april 2008

logo-bio.jpgDer er lige nu stor aktivitet på de 3 web-steder, Biologi-, Geografi- og Fysik-Kemi-Tjek, ca. 1100 besøgende på en almindelig skoledag, så opgaverne bruges flittigt her de sidste uger før afgangsprøverne.

Samtidig med afslutningen af dette skoleår begynder planlægningen af det næste, og på web-stederne er vi nu klar til at tage mod bestillinger for 08-09.

Nye brugere kan stadig nå at bruge opgaverne i dette skoleår, og vi tilbyder nu 50% rabat på indeværende skoleår ved samtidig bestilling og betaling af 08-09.

Nuværende brugere tilbydes 10% rabat på 08-09 ved fornyelse af abonnementet senest d. 15. juni via link i lærermenuen.

Mere om priser og bestilling. Klik her


18. februar 2008

landbrug-dna.jpgSystemet udbygges løbende med nye opgavesæt, både i de allerede eksisterende grupper og i helt nye grupper, og der er nu ca. 70 sæt træningsopgaver og 12 sæt testopgaver.

I løbet af januar - februar er der fx kommet 5 nye sæt i gruppen, Klassifikation af dyr, og sortenke.jpg2 nye sæt testopgaver dækker nu dette område. Desuden er der foreløbig oprettet nye grupper om landbrug samt genetik og celler, og der er også  testopgaver til de nye områder.
Enkelte af de nyeste opgavesæt kan ses på listen med eksempler, der ikke kræver log-in

I gruppen, netop nu, udskiftes opgaverne jævnligt, så der altid er aktuelle opgaver. Mange har fx allerede arbejdet med opgaverne om den sorte enke, som blev lavet efter nyheden om et ubehageligt fund i en garage i Ølstykke. Nye opgaver er også på vej lige nu, og det nuværende sæt om sne og vinter erstattes snart af et sæt påskeopgaver.

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2021
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2021 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.