BIOLOGI-TJEK

Mere om indhold

Biologi-Tjek er først og fremmest en stor opgavesamling (p.t. 442 opgavesæt).

Opgavesæt generelt

Udover at fungere som et godt værktøj til evaluering og repetition i den daglige undervisning, er opgaverne også træning til de netbaserede test- og prøveformer (afgangsprøver / nationale tests), idet eleverne møder forskellige opstillinger og forskellige typer af "svar-funktioner" som checkbokse, radioknapper, drop-downs og træk/slip-knapper.

Opgavesættene har et overskueligt og indbydende layout (se opgave-eksempler) med mange billeder og forskellige former for illustrationer.

Alle opgavesæt er selvkontrollerende, så lærere slipper for rettearbejde.

Alle opgavesæt har markering af dækkede områder i de nye Forenklede Fælles Mål.

Opgavesættene ajouføres løbende, og der er som regel altid et eller flere aktuelle opgavesæt.

Lærere har fuld adgang til at gennemse, afprøve og se rigtige svar (facitliste) for samtlige opgavesæt.

En række opgavesæt på Biologi-Tjek er desuden specielt udarbejdet med tanke på muligheden for at flytte udervisningen udenfor. Klik her for mere om udeskole.

Opgavesættene er opdelt i trænings- og test-opgaver (p.t. 283 trænings-opgavesæt og 159 test-opgavesæt):

Trænings-opgaver

Elever har altid adgang til samtlige trænings-opgaver.

Umiddelbart efter at have besvaret et trænings-opgavesæt får eleven vist resultatet som antal % rigtige, og kan se hvilke spørgsmål han/hun fik rigtigt/forkert, og har derefter mulighed for at rette egne fejl.

Træningsopgaverne er tænkt som elevernes værktøj til træning og repetition af gennemgåede emner, og hvert opgavesæt kan laves flere gange.

Test-opgaver

Lærere kan løbende give elever adgang til test-opgaverne (åbnes for et hold i en afgrænset periode).

Efter at have besvaret et test-opgavesæt, får eleven vist resultatet som antal % rigtige og/eller en karakter (visning samt evt. karakter-omregnings-skala angives af lærer), men kan IKKE se hvilke spørgsmål han/hun fik rigtigt/forkert, og får heller ikke mulighed for at rette evt. fejl.

Lærere kan herefter se elevens resultat i statistikkerne (se nedenfor) samt få vist opgavesættet med elevens besvarelser.

Der er både emneopdelte test, og test på tværs af faglige emner.

Tilgængelighed

Vores nyeste opgavesæt har en funktion, der gør det muligt for elever at få læst spørgsmål, svar-muligheder, og andre tekster højt.

Vi arbejder løbende på opdatere øvrige opgavesæt med denne funktion.

Klik her for at læse mere om dette.

Resultater / Statistik

Bemærk: Dette er ikke tilgængeligt i "Uden data" abonnementer.

Lærere har adgang til statistik over resultaterne af både trænings- og test-opgavesæt. For trænings-opgavesæt vises antal forsøg, samt dårligste og bedste resultat (% rigtige). For test-opgavesæt vises resultat (% rigtige / karakter).

Statistikkerne giver et godt overblik over hvordan hold og elever har klaret sig, både individuelt og i forhold til hinnanden.

Statistikkerne kan f.eks. være en god hjælp i forbindelse med elevplaner, karaktergivning og skole-hjem-samtaler.

Eksempler på statistiksider

Test-resultater kan også downloades i offline-format (interaktiv webside), Excel- og CSV-format til opbevaring / videre behandling.

Beskeder fra lærere til elever

Bemærk: Dette er ikke tilgængeligt i "Uden data" abonnementer.

Lærere kan skrive beskeder til egne elever, f.eks. med supplerende oplysninger om opgavesæt med henvisning til andet undervisnigsmateriale, etc.

Beskeder kan også indholde links direkte til opgavesæt, f.eks. lektie-liste, forslag om hvilke trænings-opgaver det kunne være smart at øve sig på inden en prøve, etc.

Login / adgang

Man kan logge ind på Biologi-Tjek med Uni-Login, Google-konto, eller Microsoft-konto. Abonnement-administratoren på hver skole kan indstille hvilke af disse login-typer der skal være tilgængelige for skolens brugere.

Lærere og elever som er tilknyttet skolens institutionsnr. i Uni-Login kan oprettes automatisk ved første log ind med Uni-Login.

Lærere og elever (uanset login-type) kan oprettes via "invitations-links". Den lærer som aktiverer abonnementet kan invitere de andre lærere - f.eks. ved at e-maile link til dem, eller poste link i lukket gruppe på Aula, Teams, etc. Lærere kan ligeledes invitere elever - med et invitations-link pr. hold.

Fordelen ved "invitations-links" er at man bedre kan kontrollere hvem på skolen der får adgang (kun dem der får linket), uden selv at skulle oprette hver enkelt lærer/elev, og man kan sikre sig at elever kun kan oprette sig på deres eget hold. Invitations-links er desuden uafhængige af skolens institutionsnr. i Uni-Login. Brugere (med linket) kan altså blive korrekt oprettet og komme i gang, selv hvis de er tilknyttet en andens skole institutionsnr. i Uni-Login.

Administration

For hver skole oprettes en eller flere "administratorer" som kan oprette hold og lærere, give lærere adgang til hold, samt ændre diverse indstillinger for abonnementet.

Alle lærere kan administrere elever for de hold som de har adgang til.

Teknisk info

Brug af Biologi-Tjek kræver en Internet-forbindelse og en moderne Internet-browser (f.eks. seneste version af Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge) på et opdateret operativ system i en version som stadig er supporteret af producenten (se Windows versioner, MacOS versioner).

Opgave-siderne er bereget til at blive vist på en skærm i "fuld" tablet / PC størrelse (min. 1024 pixels bredde), f.eks. iPad / laptop / stationær PC. Telefoner og mini-tablets vil generelt være for små til at dette vil fungere optimalt.

Resten af webstedet (opgave-lister, statistikker, beskeder, hold/elev-administration, etc.) er designet til at kunne bruges på stort set alle skærm-størrelser - inkl. telefoner.

Web-sted tilgængelighed, planlagt vedligeholdelse, oppetid og status

Vi bestræber os på at holde Tjek web-stederne kørende og tilgængelige 24/7.

Ved planlagt vedligeholdelse, som gør det nødvendigt at tage webstederne off-line i kortere perioder, tilsigter vi at gøre dette udenfor skoletiden, og melde dette ud på forhånd i så god tid som muligt.

Som med al teknik, kan der selvfølgelig også ske utilsigtede nedbrud som gør vores web-steder midlertidigt utilgængelige. I den situation vil vi forsøge at kommunikere status og hvornår vi forventer at være klar igen via vores facebook-sider og X (Twitter) konto (se links i buden af siden).

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2024
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2024 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.